Auditas

Tematiniai patikrinimai

Tematiniai patikrinimai apima bet kokius įmonės apskaitos , mokesčių ir atskaitomybės atskirų klausimų patikrinimus. Atliekame įmonės veiklos analizę.

Atlikus patikrinimą surašoma ataskaita. Patikrinimo metu konsultuojame jūsų įmonės darbuotojus apskaitos, mokesčių klausimais.