Auditas

Revizoriaus paslaugos

Šios paslaugos teikiamos įmonėms, kurioms auditas neprivalomas, o pagal įmonės įstatus apskaita ir atskaitomybė turi būti patikrinta. 

Revizorius savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, revizoriaus darbo reglamentu. 

Baigus patikrinimą, pateikiama ataskaita, kurioje nurodomi pastebėti trūkumai ir klaidos. Pateikiami pasiūlymai darbui gerinti.