Apskaitos tvarkymas

Veiklos finansinė analizė

Įmonės veiklos analizę atliekame pagal patvirtintas metodikas. Pateikiame informaciją ir formules, pagal ką atlikome paskaičiavimus.

Rengime pinigų srautų ataskaitas, tiesioginiu ir netiesioginiu metodu.